Važni datumi

do 1. marta 2019.

do 24. marta 2019.

Prijava učešća putem dostavljanja rezimea
od 1.  maja 2019. Povratne informacije o rezimeima nakon recenziranja
do 1. jun 2019. Rok za slanje finalne verzije revidiranog rezimea
od 1. juna 2019. Registracija i uplata kotizacije – rane uplate
do 1. jula 2019. Registracija i uplata kotizacije – krajnji rok za rane uplate
10. oktobar 2019. Završetak registracije
24–26.. oktobar 2019. Konferencija
do 30. novembra 2019. Predaja teksta za Knjigu saopštenja sa konferencije
Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close