Važni datumi

do 24. marta 2019. Prijava učešća putem dostavljanja rezimea
do 1.  maja 2019. Povratne informacije o rezimeima nakon recenziranja
15. maj 2019. Informacije o predkonferencijskom programu
do 1. jun 2019. Rok za slanje finalne verzije revidiranog rezimea
od 1. juna 2019. Registracija i uplata kotizacije – rane uplate
do 1. jula 2019. Registracija i uplata kotizacije – krajnji rok za rane uplate
15. septembra 2019. Preliminarni program Konferencije
do 20. septembra 2019. Predaja teksta saopštenja za ESCOM nagradu za istraživača na početku karijere
10. oktobar 2019. Završetak registracije
21–23. oktobar 2019. Predkonferencijski program
24–26.. oktobar 2019. Konferencija
do 30. novembra 2019. Predaja teksta za Knjigu saopštenja sa konferencije

EN

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close