Programski i organizacioni odbor

Programski odbor

Ksenija Radoš, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, počasni član Programskog odbora

Blanka Bogunović, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Predsednik Programskog odbora

Tijana Mirović, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Ivana Perković, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Tijana Popović Mlađenović, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Milena Petrović, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu

Ivana Stepanović Ilić, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zora Krnjaić, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Slobodan Marković, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oliver Tošković, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija, Univerzitet u Zagrebu

Katarina Habe, Muzička akademija, Univerzitet u Ljubljani

Senad Kazić, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Jasna Martinović, Škola za psihologiju, Univerzitet u Aberdinu / School of Psychology University of Aberdeen

Ida Vujović, Kraljevski konzervatorijum u Hagu / Royal Conservatoire The Hague, The Hag

John Sloboda, Gilhold škola za muziku i dramu, London, ko-osnivač ESCOM-a / Guildhall School of Music and Drama, London, ESCOM Co-founder

Renee Timmers, Departman za muziku, Univerzitet u Šefildu, predsednik ESCOM-a / Department of Music, University of Schefield, ESCOM President

Jane Ginsborg, Severni kraljevski konzervatorijum za muziku, Mančester, glavni urednik časopisa Musica Scientiae / Royal Northern College of Music, Manchester, Editor-in-chief Musicae Scientiae

Richard Parncutt, Centar za sistemsku muzikologiju, Univerzitet u Gracu, nekadašnji predsednik ESCOM-a / Centre for Systematic Musicology, University of Graz, ESCOM Past president

Anna Nogaj, Institut za psihologiju, Univerzitet Kazimira Velikog, Bidgošč / Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Organizacioni odbor

Blanka Bogunović, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, predsednik Organizacionog odbora

Jelena Vidić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, sekretar Organizacionog odbora

Dušanka Jelenković Vidović, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, koordinator konferencije

Sanela Nikolić, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu korespondent konferencije

Vesna Tafra Rokvić, Sekcija za psihologiju muzike, Društvo psihologa Srbije, kontakt za stručno usavršavanje nastavnika muzike

Teodora Đokić, Sekcija za psihologiju muzike, Društvo psihologa Srbije

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close