Kotizacija

Kotizacija uključuje Knjigu rezimea, promotivni materijal, potvrdu učešća na konferenciji, osveženja u pauzama konferencije i Knjigu saopštenja, kada bude objavljena. Učešće na konferenciji i objavljivanje rezimea i/ili punog teksta u Knjizi saopštenja sa konferencije uslovljeni su plaćanjem kotizacije. Putne troškove, dnevne troškove i troškove smeštaja u hotelu učesnici samostalno pokrivaju. O načinu plaćanja učesnici će biti pravovremeno obavešteni.

  Učesnici iz Srbije Učesnici iz inostranstva
  rane uplate nakon roka za rane uplate rane uplate nakon roka za rane uplate
Učesnici konferencije 5000 RSD 7000 RSD 70 € 90 €
Studenti koji prezentuju 1500 RSD 2500 RSD 50 € 70 €
Nastavnici muzike (akreditovani oblik stručnog usavršavanja u obrazovanju) 1500 RSD 1500 RSD    
Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close