Registracija

Kako biste izvršili uplatu kotizacije i registrovali se za učešće na Konferenciji, molimo Vas da preuzmete PAM-IE 2019 Obrazac za registraciju.

Najmanje jedan autor treba da bude registrovan kako bi se obezbedilo učešće u programu Konferencije. To može biti autor koji izlaže, prvi autor ili bilo koji autor. Jedna kotizacija pokriva jedan konferencijski materijal – tag sa imenom, sertifikat o učešću na ime registrovane osobe, dvojezičnu Knjigu rezimea, jedan promotivni paket i osveženja u pauzama Konferencije. Učešće na konferenciji i objavljivanje rezimea i/ili punog teksta u Knjizi saopštenja sa konferencije uslovljeni su plaćanjem kotizacije. Putne troškove, dnevne troškove i troškove smeštaja u hotelu učesnici samostalno pokrivaju.

Rane uplate: 1. jun – 1. jul 2019.

Završetak registracije: 10. oktobar 2019.

 

Učesnici iz Srbije Učesnici iz inostranstva
rane uplate nakon roka za rane uplate rane uplate nakon roka za rane uplate
Učesnici konferencije 5000 RSD 7000 RSD 70 € 90 €
Studenti koji prezentuju 1500 RSD 2500 RSD 50 € 70 €
Nastavnici muzike (akreditovani oblik stručnog usavršavanja u obrazovanju) 1500 RSD 1500 RSD / /
Slušalac sa konferencijskim materijalom 1500 RSD 1500 RSD    20 €   20 €
Slušalac bez konferencijskog materijala bez kotizacije bez kotizacije  bez kotizacije  bez kotizacije

EN

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close