Knjiga saopštenja sa Konferencije

Knjiga saopštenja sa Konferencije biće objavljena nakon Konferencije, u digitalnom obliku, na engleskom jeziku. Predaja priloga za Knjigu saopštenja sa Konferencije je dobrovoljna. Priloge treba formatirati korišćenjem Obrasca za Knjigu saopštenja, koji sadrži jasna uputstva za pisanje saopštenja. Rok za slanje tekstova u celosti za Knjigu saopštenja sa Konferencije je 30. novembar 2019. Prilog treba jasno označiti imenom i prezimenom autora, brojem prijave (dodeljuje se nakon prihvatanja apstrakta) i oznakom Proceedings PAM-IE 2019. Naslov mejla u kome se prilog šalje je potrebno označiti na isti način. Molimo Vas da tekstove za Knjigu saopštenja šaljete na e-mail adresu: psychologyandmusic2019@gmail.com

Obrazac za Knjigu saopštenja možete preuzeti ovde: PAM-IE 2019_procs_template

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close