Knjiga saopštenja sa konferencije

Knjiga saopštenja sa konferencije biće objavljena nakon konferencije, u digitalnom obliku, na engleskom jeziku. Priloge treba formatirati korišćenjem Obrasca za Knjigu saopštenja, koji sadrži jasna uputstva za pisanje saopštenja. Rok za slanje tekstova u celosti za Knjigu saopštenja sa konferencije je 30. novembar 2019. Prilog treba jasno označiti imenom i prezimenom autora, brojem prijave (dodeljuje se nakon prihvatanja apstrakta) i oznakom Proceedings PAM-IE 2019. Naslov mejla u kome se prilog šalje je potrebno označiti na isti način. Molimo Vas da tekstove za Knjigu saopštenja šaljete na e-mail adresu: psychologyandmusic2019@gmail.com

Obrazac za Knjigu saopštenja možete preuzeti ovde: PAM-IE 2019_procs_template

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close