ESCOM podrška i nagrada

Kao ishod ESCOM Inicijative regionalnog razvoja, ova konferencija se organizuje sa ciljem da unapredi istraživačku praksu i osnaži komunikaciju kako među istraživačima u Srbiji, tako i sa onima izvan nje. ESCOM podržava konferenciju Nagradom za istraživača na početku karijere i besplatnim jednogodišnjim članstvom – koje uključuje i dostupnost četiri broja časopisa Musicae Scientiae – za učesnike konferencije.

ESCOM nagrada za istraživača na početku karijere namenjena je studentima master i doktorskih studija. Dodeljuje se za izrazito kvalitetan tekst saopštenja iz oblasti muzičke percepcije i kognicije. U slučaju koautorstva, student treba da bude prvi autor. Ukoliko ste zainteresovani da aplicirate, potrebno je da pošaljete tekst saopštenja za Konferenciju do 20. septembra 2019. godine, kao i kopiju dokumenta kojim dokazujete status studenta. Najbolji tekst saopštenja biće odabran na osnovu evaluacije od strane ESCOM odbora za Nagradu za istraživača na početku karijere. Odbor čine: predsednica (Renee Timmers), potpredsednik (Andrea Schiavio) i prethodni predsednik ESCOM-a (Richard Parncutt), kao i urednica časopisa Musicae Scientiae (Jane Ginsborg).

Apliciranje za ESCOM nagradu ne isključuje mogućnost istovremenog apliciranja i za SEMPRE nagradu.

ESCOM je nedavno uspostavio politiku smanjena emisije CO2. U tom cilju, pozivaju se učesnici  ESCOM i regionalnih konferencija da, ukoliko su u mogućnosti, prilikom putovanja izbegavaju ili smanje letenje.

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close