ESCOM podrška

Kao ishod ESCOM Inicijative regionalnog razvoja, ova konferencija se organizuje sa ciljem da unapredi istraživačku praksu i osnaži komunikaciju kako među istraživačima u Srbiji, tako i sa onima izvan nje. ESCOM podržava konferenciju Nagradom za istraživača na početku karijere i besplatnim jednogodišnjim članstvom – koje uključuje i dostupnost četiri broja časopisa Musicae Scientiae – za učesnike konferencije.

ESCOM odbor za Nagradu za istraživača na početku karijere: Džejn Ginsborg (Jane Ginsborg), Ričard Parnkat (Richard Parncutt), Rene Timers (Renee Timmers), Džon Sloboda (John Sloboda), Sanja Kiš Žuvela, Blanka Bogunović.

ESCOM je nedavno uspostavio politiku smanjena emisije CO2. U tom cilju, pozivaju se učesnici  ESCOM i regionalnih konferencija da, ukoliko su u mogućnosti, prilikom putovanja izbegavaju ili smanje letenje.

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close