Najnovije informacije

EN

Postavljen novi sajt konferencije Psihologija i muzika – Interdisciplinarna susretanja, Beograd 2022

Posetite naš novi sajt na sledećem linku: https://psihologijaimuzikabeograd.wordpress.com/

Zbornik radova sa konferencije
Objavljen je zbornik radova sa konferencije PAM-IE 2019! Zbornik je dostupan za preuzimanje na adresi: https://www.fmu.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/12/psychology-and-music-proceedings-sa-koricama-1.pdf

0001

PAM-IE Belgrade 2022
Zbog pandemije virusa Covid-19 konferencija PAM-IE Belgrade 2021 odložena je za 26–29. oktobar 2022. godine.

Uskoro će biti postavljen novi sajt koferencije Psihologija i muzika – Interdisciplinarna susretanja, Beograd 2022.

Novosti vezane za rad RNPaM Više o tome…

objavljeno 23. juna 2020.

PAM-IE 2019 foto galerija  da se podsetimo!

objavljeno 3. aprila 2020.

Regionalna mreža psihologija i muzika (RNPaM)
Kao rezultat uspešne saradnje učesnika konferencije PAM-IE 2019 uspostavljena je Regionalna mreža psihologija i muzika (RNPaM). Više o tome

objavljeno 20. marta 2020.

Knjiga saopštenja sa konferencije

Rok za slanje priloga za Knjigu saopštenja produžen je do 10. decembra 2019. godine.
Sve informacije vezane za pripremanje i slanje priloga – uputstvo za formatiranje i obrazac teksta za Knjigu saopštenja – možete pronaći ovde.

objavljeno 19. novembra 2019.

Knjiga rezimea
Dvojezična Knjiga rezimea sa konferencije dostupna je u digitalnoj verziji i može se preuzeti ovde. Knjige rezimea sadrži: 5 rezimea pretkonferencijskih predavanja i radionica, rezimee 4 plenarna izlaganja, 63 rezimea usmenih izlaganja kao i rezimee 2 tematska simpozijuma i 13 poster prezentacija.

Psihologija i muzika_knjiga rezimea_preview

objavljeno 1. novembra 2019.

Program konferencije

Finalna verzija pretkonferencijskog i glavnog programa konferencije Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja dostupna je ovde.

Dobrodošli!

Psihologija i muzika_program_preview

objavljeno 17. oktobra 2019.

Obaveštavamo sve zainteresovane da je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) akreditovao prvu međunarodnu konferenciju Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja kao oblik stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika zaposlenih u obrazovanju u Srbiji (6 bodova).

Svi zainteresovani mogu da se prijave i registruju za učešće preuzimanjem formulara za registraciju (ovde) i uplatom kotizacije u iznosu od 1 500 RSD do 10. oktobra 2019. Popunjen formular treba poslati na email adresu konferencije: psychologyandmusic2019@gmail.com. Uplatom kotizacije obezbeđujete jedan komplet konferencijskog materijala i sertifikat sa šest bodova za učešće na stručnom skupu.

Zbog velikog broja učesnika iz inostranstva, većina izlaganja će biti na engleskom jeziku.

Organizacioni odbor PAM-IE 2019

objavljeno: 29. avgust 2019.

Program konferencije

Preliminarna verzija programa konferencije Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja dostupna je na srpskom i engleskom jeziku. Glavnim programom je obuhvaćeno gotovo 90 prezentacija – 4 predavanja po pozivu, 63 usmene prezentacije grupisane u 12 tematskih sesija, 2 tematska simpozijuma kao i 13 poster prezentacija! Zadovoljstvo nam je da u Beogradu ugostimo preko 100 registrovanih učesnika konferencije!

objavljeno 15. septembra 2019.

Zadovoljstvo nam je da objavimo uputstva za registraciju, uputstva za usmena izlaganja i poster prezentacije, kao i informacije o pratećim događajima i preporučenom smeštaju.

objavljeno: 31. maj 2019.

Informacije o ESCOM nagradi i SEMPRE nagradi

objavljeno: 31. maj 2019.

Obaveštenje o pretkonferencijskom programu: 21–23.  oktobar 2019:

Pretkonferencijski program namenjen je studentima i nastavnicima Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu i Odeljenja za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Održaće se od 21. do 23. oktobra a obuhvatiće niz predavanja, radionicu i koncert. Dobrodošli!

objavljeno: 14. maja 2019.

Poštovane koleginice i kolege,

Faze prijavljivanja i evaluacije rezimea za Konferenciju Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja uspešno su završene. Čestitamo svima čiji su predlozi prihvaćeni za učešće na Konferenciji!

U vezi sa Vašim učešćem na Konferenciji važno je da uzmete u obzir sledeće:

1) potrebno je da revidirate rezimee u skladu sa komentarima recenzenata, te da finalne verzije rezimea, na srpskom/nekom od jezika bivših jugoslovenskih republika i engleskom jeziku (koje će biti objavljene u štampanoj i digitalnoj dvojezičnoj Knjizi rezimea) pošaljete najkasnije do 1. juna 2019. Finalne verzije rezimea treba da budu jasno označene brojem prijave i prezimenom prvog autora. Oba rezimea mogu da imaju najviše po 500 reči i neophodno je da budu formatirana u skladu sa obrascima rezimea (verzija na srpskom i engleskom jeziku). Autori preuzimaju odgovornost za kvalitet engleskog jezika s obzirom na to da nije predviđena lektura Knjige rezimea. Radi ujednačenosti korišćenog pisma, rezime na srpskom jeziku treba da bude pisan latinicom.

2) kako biste osigurali Vaše učešće na Konferenciji i publikovanje u Knjizi rezimea i Knjizi saopštenja potrebno je da se registrujete uplatom kotizacije. Predlažemo Vam da iskoristite prednost rane uplate kotizacije u periodu od 1. juna do 1. jula 2019. Uputstva za uplatu kotizacije biće objavljena do 31. maja najkasnije, na sledećoj strani. Najmanje jedan autor treba da bude registrovan kako bi se obezbedilo učešće u programu Konferencije. To može biti autor koji izlaže, prvi autor ili bilo koji autor. Jedna kotizacija pokriva jedan konferencijski materijal – tag sa imenom, sertifikat o učešću na ime registrovane osobe, dvojezičnu Knjigu rezimea, jedan promotivni paket i osveženja u pauzama Konferencije.

Nakon isteka roka za rane uplate, kotizaciju je moguće uplatiti do 10. oktobra 2019. godine.

3) pripremite prilog za Knjigu saopštenja sa konferencije koja će biti objavljena nakon Konferencije, u digitalnom obliku, na engleskom jeziku. Predaja priloga za Knjigu saopštenja sa konferencije je dobrovoljna. Prilozi se mogu predati i za usmena saopštenja i za poster prezentacije. Autori preuzimaju odgovornost za kvalitet engleskog jezika s obzirom na to da nije predviđena lektura Knjige saopštenja. Rok za slanje priloga je 30. novembar 2019. a uputstva za pripremu teksta dostupna su na sledećoj strani.

4) informišite se o ESCOM Nagradi za istraživača na početku karijere koja je namenjena studentu master ili doktorskih studija za izrazito kvalitetan tekst saopštenja u oblasti muzičke percepcije i kognicije. Ukoliko zadovoljavate kriterijume za dobijanje nagrade i zainteresovani ste da aplicirate, potrebno je da pošaljete tekst saopštenja za Konferenciju do 20. septembra 2019, kao i kopiju dokumenta kojim dokazujete status studenta. Najbolji tekst saopštenja biće odabran na osnovu evaluacije od strane ESCOM odbora za Nagradu za istraživača na početku karijere.

5) informišite se o The SEMPRE Conference Awards. Ukoliko zadovoljavate kriterijume za dobijanje nagrade i zainteresovani ste da aplicirate, molimo Vas da što pre o tome obavestite člana Organizacionog odbora zaduženog za korespondenciju. Apliciranje za jednu nagradu ne isključuje mogućnost istovremenog apliciranja i za drugu nagradu.

6) Info o predkonferencijskom programu biće objavljen 15 maja. Preliminarni program Konferencije biće objavljen 15. septembra. Molimo Vas, informišite se o novostima na sajtu.

Radujemo se susretu sa Vama u oktobru!

Organizacioni odbor PAM-IE 2019

objavljeno: 30. april 2019.
Create your website with WordPress.com
Započni
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close