Poziv za učešće na konferenciji

Prva međunarodna konferencija

Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja

24–26. oktobar 2019, Rektorat Univerziteta umetnosti, Beograd, Kosančićev venac 29

 

Organizatori:
Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd
Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Sekcija za psihologiju muzike, Društvo psihologa Srbije

 

Drage kolege i prijatelji,

Zadovoljstvo nam je da objavimo da će prva međunarodna naučna konferencija Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja biti održana od 24. do 26. oktobra 2019. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Snažno interesovanje za istraživanje i primenu naučnog znanja u oblasti psihologije muzike u Srbiji razvija se od osamdesetih godina 20. veka. Ovo interesovanje je našlo svoje mesto, najpre, na Odeljenju za psihologiju i Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Nastavljeno je, zatim, osnivanjem Sekcije za psihologiju muzike u okviru Društva psihologa Srbije 1996. godine. Razvoj je posebno intenziviran nakon 2006. godine na Fakultetu muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Rad relativno malog broja kolega uključivao je realizaciju istraživačkih projekata, objavljivanje knjiga i članaka i razvoj snažne mreže psihološke službe u muzičkim školama u Srbiji. Tako, prva konferencija Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja predstavlja sledeći korak u razvoju psihologije muzike u našoj sredini. Ova konferencija je inicirana ohrabrenjem i podrškom Evropskog društva za kognitivne nauke o muzici (ESCOM).

Konferencija ima za cilj da okupi različita istraživačka nastojanja pojedinaca i institucija u interdisciplinarnom polju psihologije i muzike, te da deluje kao prostor u kome bi istraživači iz Srbije, regiona zapadnog Balkana i drugih evropskih zemalja predstavili svoj rad jedni drugima, ali i široj zainteresovanoj publici.

Ciljevi konferencije:

  • podsticanje interdisciplinarnog empirijskog i teorijskog istraživanja i razmene znanja iz oblasti psihologije, muzike i srodnih naučnih i humanističkih disciplina;
  • ohrabrivanje praktične primene akademskog znanja, prvenstveno u oblastima muzičkog obrazovanja, izvođaštva i dobrobiti muzičara;
  • obezbeđivanje mogućnosti za međunarodne susrete i jačanje mreže i saradnje među istraživačima koji potiču iz različitih geografskih područja;
  • okupljanje iskusnih naučnika i mladih istraživača, psihologa, muzičara različitih profila i predstavnika srodnih naučnih i primenjenih disciplina.

 

prof. dr Blanka Bogunović
Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Predsednik Programskog odbora
ESCOM predstavnik za Srbiju

 

EN

FMULogo institut-page-001Filozofski fakultetDruštvo psihologa Srbije.jpgEBSCOMUniverzitet umetnosti.jpgMNTPR

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close